V roce 2015 přibudou v metru tři nové výtahy

By | 8.2.2015

V roce 2015 přibudou v metru tři nové výtahy

Bezbariérovost metra v Praze, respektive chybějící bezbariérové přístupy v některých stanicích jsou trnem v oku mnoha lidem a současně velkým tématem v oficiálních kruzích i médiích. Proto se Dopravní podnik hlavního města Prahy snaží tuto situaci změnit a v roce 2015 by tak měly vzniknout celkem tři nové výtahy, a to ve stanicích Anděl, I. P. Pavlova a Můstek. Nutno však dodat, že není možné současné vedení za stávající situaci zcela bezostyšně kritizovat a házet na ně všechnu vinu. Tím prvním důvodem je fakt, že před revolucí koncepce metra téměř zcela přehlížela potřeby osob s hendikepem. Druhým je pak prostá finanční realita vyplývající z prvního zmíněného důvodu, což v praxi znamená, že dodatečné „naroubování“ bezbariérového řešení na stanici v rámci níž se od počátku s bezbariérovostí nepočítalo, stojí mnohonásobně více, než kdyby se s tímto řešením počítalo a ideálně bylo realizováno již v rámci vznikající stavby. Pro představu si proto uveďme odhadované náklady na vybudování výtahů ve zmiňovaných třech zastávkách – Anděl = 100 miliónů, I. P. Pavlova = 70 miliónů, Můstek = 110 miliónů. To jsou bezpochyby dosti velké náklady, zvlášť když si uvědomíme, že se vlastně jedná jen o obyčejný výtah umístěný v díře v zemi.




V rámci dlouhodobé koncepce DPP, jejímž smyslem je vybudovat pokud možno naprosto bezbariérový systém městské hromadné dopravy v Praze, budou v následujících letech postupně přibývat výtahy i v dalších stanicích. V roce 2017 by to měly být zastávky Náměstí Míru a Staroměstská, v roce 2018 pak Jiřího z Poděbrad a v roce 2019 nakonec Flora, všechny na trase A. Do roku 2025 by se potom bezbariérovými měly stát i stanice Dejvická a Hradčanská. Vše však bude pochopitelně záležet na penězích v městské kase.