SMS jízdenka

SMS jízdenka Praha je velice pohodlný a rychlý způsob, jak zaplatit jízdné na celém území města Prahy (nejen v metru). Jaké jsou výhody SMS jízdenky?

 • Můžete ji zakoupit kdykoliv a kdekoliv
 • Na váš mobilní telefon vám dorazí zhruba za 2 minuty
 • Cena SMS jízdenky je stejná jako jsou ceny klasických papírových lístků (24 Kč, 32 Kč, 110 Kč, 310 Kč včetně DPH) + cena běžné SMS u vašeho operátora
 • SMS jízdenka je přestupní a platí dle zakoupeného tarifu (30 minut, 90 minut, 24 hodin nebo 72 hodin)
JAK SMS JÍZDENKU KOUPIT

Jednoduše pošlete SMS ve tvaru „DPT“ + cena vybrané jízdenky. Konkrétní příklady jsou uvedeny níže.

 • DPT24 – jízdenka na 30 minut za cenu 24 Kč
 • DPT32 – jízdenka na 90 minut za cenu 32 Kč
 • DPT110 – jízdenka na 24 hodin za 110 Kč
 • DPT310 – jízdenka na 72 hodin za 310 Kč

SMS JE POTÉ NUTNÉ ODESLAT NA TELEFONNÍ ČÍSLO 902 06

Poznámky:

 1. K ceně jízdenky samotné si každý operátor účtuje ještě cenu za standardní SMS dle smlouvy, kterou s ním máte uzavřenou.
 2. Abyste mohli tuto službu využívat, je nutné mít SIM kartu českého mobilního operátora.
 3. Pro užívání této služby je nezbytné mít na svém mobilu, respektive na své SIM kartě aktivovanou službu Premium SMS, umožňující nákupy tohoto typu.
 4. Při nákupu SMS jízdenek na 24 hodin, respektive na 72 hodin je nutné ještě potvrdit zakoupení pomocí odeslání potvrzovací SMS ve tvaru „Ano“, a to opět na číslo 902 06. Důvodem je ochrana před nechtěnými nákupy ve výši přesahující 100 Kč.

NA CO SI DÁT POZOR

KDY MŮŽU ZAČÍT CESTOVAT?

Mnoho cestujících se mylně domnívá, že jakmile odešlou SMS s žádostí o jízdenku, mohou okamžitě cestovat. To je ale chyba. Podle podmínek Dopravního podniku města Prahy – DPP je možné cestovat až v momentě, kdy SMS zprávu obdržíte na váš telefon. Stejně tak se bez jízdenky nemůžete pohybovat v prostorách metra a lanové dráhy na Petřín (tím jsou myšleny prostory za validátory – znehodnocovači, kterými se označují klasické papírové jízdenky). Revizoři jsou při kontrolách nekompromisní, i když jste si jízdenku před vstupem koupili, nebude vám to nic platné, pokud ji okamžitě nemůžete ukázat (jízdenka chodí s několikaminutovým zpožděním).
KDE SMS JÍZDENKA PRAHA PLATÍ?

Platí výhradně v rámci MHD Praha, tedy v pásmu P – metro, tramvaje, městské autobusy, přívozy, lanová dráha na Petřín. Naopak neplatí v příměstských autobusových linkách ani ve vlacích jezdících v rámci PID – Pražské integrované dopravy.

CO KDYŽ BYLA JEŠTĚ PLATNÁ SMS JÍZDENKA SMAZÁNA?

Nic až zase tak hrozného se neděje. Ze stejného zařízení, respektive telefonního čísla, ze kterého byla SMS jízdenka Praha zakoupena pošlete SMS ve tvaru „DPTA“ na číslo 900 06 03. Za cenu 3 Kč vám bude zaslán duplikát původního jízdního dokladu, kterým se můžete nadále v rámci jeho platnosti prokazovat při přepravní kontrole.

KDY JE SMS JÍZDENKA NEPLATNÁ?

Existuje několik případů, kdy vám nebude v případě přepravní kontroly uznána platnost jízdního dokladu. Některé jsou doslova logické, jiné trochu méně. Zde jsou: skončila doba platnosti jízdenky, byla využita k přepravě mimo pásmo P, nebyla zaslána, nelze ověřit její platnost z důvodů, za které zodpovídá cestující, byla upravena, přeposlána nebo přepsána.

REKLAMACE

Tuto službu je samozřejmě možné reklamovat a získat nazpět peníze, a to za předpokladu, že k tomu ze strany cestujícího existují oprávněné důvody. Stačí navštívit stránku REKLAMAČNÍ PROTOKOL – SMS JÍZDENKA PRAHA, na které naleznete formulář pro podání elektronické reklamace. Zde vyplníte několik osobních údajů, popíšete vzniklou událost a důvod oné reklamace, zadáte požadovanou formu refundace a vše odešlete stiskem tlačítka „Odeslat“. Reklamační protokol si můžete přes formulář i vytisknout.

ZÍSKÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU ZA NÁKUP

Cestující, který si zakoupil SMS jízdenku, má pochopitelně nárok na vystavení daňového dokladu. Ten získá na stránce PORTÁL PRO VYSTAVENÍ DAŇOVÉHO DOKLADU, přes kterou si ho může vytisknout. Pro jeho získání je nutné znát takzvaný „Hash kód jízdenky“, což je devítimístný kód, který je její součástí. V případě, že ho nemáte z jakéhokoliv důvodu k dispozici, stačí zadat na této stránce telefonní číslo, ze kterého byla SMS jízdenka Praha zakoupena. Na něj vám následně přijde SMS se vstupním heslem pro získání daňového dokladu. Pozor, daňový doklad lze získat pouze k SMS jízdenkám, které byly zakoupeny nanejvýš 3 měsíce nazpět. Poté jsou již bohužel všechny údaje o nich ze systému vymazány.
SMS jízdenka Praha*Grafika používaná pražským dopravním podnikem na propagaci SMS jízdenek. Takovéto a jim podobné letáky a plakáty můžete nalézt na zastávkách, v dopravních prostředcích a prostorách metra.