Mapa metra Praha

Na této stránce je vám k dispozici mapa metra Praha ve čtyřech vyhotoveních. První mapa je komplexní a naleznete na ní všechny linky a stanice pražského metra. Zbylé tři jsou věnovány každé trase zvlášť.

Mapa metra Praha se všemi trasami a stanicemi

Mapa metra Praha
Mapa metra A

Plánek trasy A se všemi sedmnácti stanicemi.

Mapa metra A

Mapa metra B

Plánek trasy B se všemi dvaceti čtyřmi stanicemi.

Mapa metra B

Mapa metra C

Plánek trasy C se všemi dvaceti stanicemi.

Mapa metra C
Vysvětlení k mapám metra Praha

Výše uvedené čtyři mapy znázorňují jak kompletní systém pražského metra dohromady, tak všechny tři trasy zvlášť. Ačkoliv jsou koncipovány v maximální možné míře tak, aby je ihned pochopil každý, neodpustíme si krátké vysvětlení.

1. Jednotlivé barvy (červená, žlutá a zelená) odlišují jednotlivé linky a odpovídají i jejich skutečnému znázorňování v rámci systému Pražské integrované dopravy.

2. U jednotlivých stanic (v kolečku) můžete vidět symbol vozíčku, kočárku, nebo tam nemusí být symbol vůbec. Symbol vozíčku vyjadřuje, že je na dané stanici umožněna přeprava hendikepovaných osob, což současně znamená i možnost přepravy dětských kočárků. Pokud vidíte u stanice symbol kočárku, znamená to, že je zde možné přepravovat pouze dětský kočárek (nikoliv hendikepované osoby). Není-li u stanice žádný symbol, je zastávka uzpůsobena pouze pro odbavování osob bez hendikepu. Čistě fakticky je pochopitelně možné na některých stanicích přepravovat kočárek, či hendikepované osoby, avšak nelze počítat s tím, že bude tato přeprava probíhat pomocí výtahu, či plošiny. Je tedy nutné spolehnout se na pomoc třetích osob.

3. Symbol letadla u jednotlivých zastávek vyjadřuje fakt, že je na ní možné přestoupit na přímou autobusovou linku jedoucí na Letiště Václava Havla.

4. Písmeno „S“ pak symbolizuje přímou návaznost na příměstskou vlakovou dopravu. Jinými slovy, daná zastávka je na vlakovém nádraží, nebo v jeho těsné blízkosti.

Kde jinde najdete mapu pražského metra

V případě, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje námi vytvořená mapa metra Praha, nebo si ji třeba nemůžete vytisknout, pak nezoufejte, protože máte spoustu dalších možností, kde se s ní můžete potkat, respektive, kde ji můžete získat.

Přímo v metru

Pokud již budete v samotném metru a budete se potřebovat zorientovat přímo tam, není nutné mít vytisknutou mapu u sebe, protože ji najdete vyvěšenou jak ve všech stanicích na informačních tabulích umístěných na nástupištích, tak ve všech vozech. Ve vozech je mapa metra Praha umístěna nad každými dveřmi.

Metro mapa na webových stránkách DPP

Mapu pražského metra naleznete též přímo na webových stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy, a to v několika verzích. Kromě té základní jednoduché tam naleznete i dopravní schémata s navazující autobusovou a tramvajovou dopravou.

Mapa metra Praha ve vašem mobilu

Pakliže jste fanoušky chytrých telefonů a chcete mít mapu k dispozici kdykoliv vás napadne, je pochopitelně možné stáhnout si na váš mobil některou z mnoha příslušných mobilních aplikací. Existuje jich celá řada, dostupné jsou pro prakticky všechny typy zařízení, respektive pro všechny operační systémy a zpravidla jsou ke stažení zcela zdarma.

Informace k použití map

Mapy na tomto webu byly vytvořeny pro potřeby webu metropraha.eu a pro osobní potřeby případných návštěvníků těchto internetových stránek. Můžete si je tedy stáhnout a případně i vytisknout pro soukromé účely v rámci orientace v systému pražského metra. V žádném případě však mapy neslouží k tomu, aby si je stahovaly jednotlivci či soukromé subjekty a používali je bez svolení redakce stránek k jakémukoliv jinému účelu, včetně zveřejňování na svých vlastních webových stránkách. Pokud tak chcete učinit, obraťte se prosím na správce webu. Jakékoliv smysluplné a uživatelsky přínosné využití bude s největší pravděpodobností schváleno. Respektujte prosím autorská práva.
Originální mapa metra Praha od DPP

Tato metro mapa je aktuální verzí oficiálního plánu metra vytvořená samotným Dopravním podnikem Praha – DPP. Na rozdíl od té námi vytvořené je koncipována do čtverce a obsahuje daleko více informací, z nichž některé mají spíše podružný charakter v případě, že vám jde čistě o to vyznat se v samotném systému metra. Oproti naší má však jednu velkou výhodu. Tou je realitě odpovídající věrné vedení tras a rozložení stanic v rámci našeho hlavního města, zaznamenání polohy jednotlivých tramvajových tras a vyznačení důležitých orientačních bodů. Další informace k tomu, jak se v mapě orientovat, najdete pod ní.

metro mapa

Metro mapa DPP a textová legenda k ní

Zde je krátké vysvětlení k jednotlivým prvkům na mapě, které by vám mělo pomoci v jejím lepším pochopení a orientaci v ní.

Prvky MHD

Trasy

Každá ze tří tras je vyvedena v jedné ze tří barev. Metro A je zelené, metro B žluté a metro C červené.

Nepřestupní stanice

Jsou na trase vyznačeny jednoduchým kolečkem.

Přestupní stanice

Mají také tvar kolečka, které je však dvoubarevné. Základ kolečka má jednu barvu a jeho lem jinou. Tyto barvy odpovídají barvám linek, které se v rámci této stanice navzájem kříží.

Konečné stanice

Mají tvar čtverce se zaoblenými rohy a najdeme je logicky vždy na koních konkrétní trasy. Barevně jsou vyvedeny inverzně vůči ostatním stanicím. To znamená, že jejich střed je bílý (bezbarvý) a lem má barvu odpovídající příslušné trase.

Bezbariérové stanice

V jejich středu (kolečko, čtvereček) je umístěna jednoduchá ikona osoby sedící na invalidním vozíku.

Tramvajové trasy

Jsou reprezentovaný tenkou hnědou linkou. Tam kde se nachází některá z konečných tramvajových stanic, najdeme i hnědou ikonu tramvaje doplněnou o název příslušné konečné.

Informační centra

Nacházejí se tam, kde vidíme tmavě modrou ikonu čtvercového tvaru s bílým kolečkem uvnitř, v němž je písmeno i.

Záchytná parkoviště

Záchytná parkoviště sloužící především lidem dojíždějícím do Prahy za prací zachycuje světle modrá čtvercová ikona s bílým nápisem P+R.

MHD spojení s letištěm

Stanice, u kterých se v bezprostřední blízkosti nachází přímé spojení na Letiště Václava Havla pomocí ostatních prostředků MHD, jsou doplněny světle modrou ikonou letadla.

Příměstské vlaky

U stanic, které jsou součástí, nebo se nacházejí v blízkosti vlakových nádraží odbavujících příměstské vlaky, najdeme dvoubarevnou modrou ikonu ve tvaru kolečka s bílým písmenem S uprostřed.

Lanová dráha na Petřín

Na mapě je zachycena brčálově zelenou ikonou pozemní lanovky.

Orientační prvky

Význačné body

Na mapě můžeme pozorovat světle šedé siluety různých všeobecně známých památek (Pražský hrad), význačných staveb (Strahovský stadion) a atrakcí (ZOO Praha). Ty jsou pochopitelně na mapě umístěny v místě, kde se skutečně nachází.

Městské části

Poloha významných městských částí je vyznačena jejich názvem napsaným velkými písmeny ve světle šedé barvě.

Řeka Vltava

Její tok nalezneme ve středu mapy a má světle modrou barvu.

Mosty přes řeku Vltavu

Jsou bílé a kontrastují se světle modrou barvou řeky Vltavy. Doplněny jsou pochopitelně svým názvem v tmavě modrých kapitálkách.

Jak se v metru vyznat tam, kde vám mapa metra Praha nepomůže

Mapa metra Praha jako taková nemusí vždy nutně stačit k tomu, abyste se v rámci systému pražského metra vyznali. On sice není nijak složitý, ale pravdou je, že těm, kteří s ním nemají žádné zkušenosti, může působit jisté komplikace. Mnoha pražanům a těm, kteří pobývají v hlavním městě dlouhodobě, to možná přijde komické. Považte však, že při všem tom množství vchodů a východů v některých stanicích, jde někdy hlava kolem. Nyní si tedy řekněme něco málo k jednotlivým situacím, jež mohou nastat, abyste věděli alespoň rámcově co a jak.

Když hledáte vstup

Některé stanice mají pouze jeden vstup (kupříkladu Křižíkova – metro B), u jiných se jejich počet blíží desíti (kupříkladu Muzeum – kříží se zde metro C a metro A jich má devět). Hledání vstupu tedy může být tu a tam oříškem, zvlášť když nevíte ani jeho přibližnou polohu (v tomto vám nepomůže ani mapa metra Praha). Vstup do metra poznáte bezpečně podle barevného čtverce s logem pražského metra (kombinace velkého písmene M a směrem dolů směřující šipky) a názvem zastávky. Často je však jeho označení daleko robustnější a někdy až nepřehlédnutelné i na poměrně velkou vzdálenost.

Když projdete vstupem

Až na některé výjimky má každá stanice alespoň jeden vestibul. Zpravidla není nijak složité se skrze něj dostat až na nástupiště, ale existují i případy, kdy jsou vestibuly natolik rozsáhlé a členité, že nemusí být vždy na první pohled jasné, kudy se na nástupiště vydat. Pokud se vám stane, že nebude vědět kudy kam, pak pro vás máme dvě doporučení.

  1. Sledujte značení a navigační tabule.
  2. Následujte dav lidí. Jen málokdo prochází vestibulem, aniž by do metra šel, nebo z něj vycházel.

Když jste na nástupišti

Drtivá většina nástupišť je koncipována centrálním způsobem. Jinými slovy, z jedné strany odjíždí vlakové soupravy jedním směrem a z druhé druhým směrem. Právě zde má mnoho lidí problém, protože nevědí, z které strany do vlaku nastoupit. Je to však velice prosté. Když stojíte na nástupišti a podíváte se nad sebe, uvidíte tam ceduli, kde jsou ve vodorovné linii seřazeny všechny stanice na dané lince, tak jak jdou za sebou jedna po druhé (je to vlastně mapa metra Praha zaměřená na konkrétní trasu). Podívejte se na ni a najděte název zastávky, na níž se právě nacházíte. Poté na ní vyhledejte název zastávky, na níž se chcete dostat. Pokud se tato nachází na ceduli vlevo od té, na které jste, nastupujte nalevo a naopak.

Poznámka: Je jedno, ze kterého směru se na ceduli díváte. Jsou udělány tak, aby vás navedly vždy správně.

Když v rámci metra přestupujete

Pakliže potřebujete v metru přestoupit z jedné linky na druhou (to jde samozřejmě jen v přestupních stanicích), stačí se po vystoupení ze soupravy rozhlédnout kolem sebe a najít navigační cedule s šipkami. Ty vás následně bezpečně dovedou na nástupiště druhé linky.

Když vystupujete

Dostat se z metra ven nebude pro nikoho jistojistě složité. V některých stanicích se vám ovšem může stát, že vylezete tam, kde jste nechtěli. Ptáte se, jak je to možné? Je to zcela nabíledni. Kolik má daná zastávka vstupů, tolik má i výstupů. Ty od sebe přitom mohou být vzdáleny i několik set metrů. Při vystupování proto bedlivě sledujte navigační cedule, na nichž je napsáno do jaké ulice, respektive kam vás daný východ zavede. Jinak se vám lehce stane, že se pěkně projdete.