Revize potřeby parkovacích stání v okolí nových stanic metra

By | 7.6.2015

Revize potřeby parkovacích stání v okolí nových stanic metra

Na podzim roku 2015 má z iniciativy vedoucích představitelů Prahy proběhnout vyhodnocení situace v oblasti parkovacích stání okolo nově zprovozněných stanic trasy ABořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Z výsledků analýzy pak vyplyne, zda vůbec a případně kde vzniknou nové zpoplatněné parkovací zóny. V současné době v těchto lokalitách zcela chybí jakákoliv záchytná parkoviště pro občany, kteří do hlavního města dojíždějí a vzniká tak nepříjemná situace, na kterou si stěžují jak samotní obyvatelé zde žijící, tak místní představitelé radnic.
Vedení města však namítá, že tyto analýzy je třeba provádět se zpožděním, a to teprve ve chvíli, kdy se dopravní návyky lidí po změnách provedených v rámci pražského metra ustálí a ukáže se tak skutečná potřeba dalších změn v tomto diskutovaném ohledu. Jakmile budou známy výsledku šetření, bude se vedení města zabývat potřebou ochrany parkovacích stání pro občany trvale zde žijící. Případné rozšíření placených stání v oblasti by pak proběhlo v roce 2016.

Za zmínku pak jistě stojí, že již v minulosti vznikl plán na výstavbu nového parkoviště u stanice Nádraží Veleslavín, který byl ovšem smeten ze stolu, čemuž napomohla i iniciativa místních obyvatel proti jeho realizaci.