DPP hledá nájemce obchodních prostor nových stanic

By | 19.4.2015

DPP hledá nájemce obchodních prostor nových stanic

Pronájem obchodních prostor v rámci stanic metra není nic nového ani v Praze ani nikde jinde na světě, avšak tentokráte Dopravní podnik hlavního města Prahy v rámci nově vybudovaného úseku na trase A přistoupil ke zcela novému konceptu, který nevyužil nikdy předtím. Jedná se o princip „generálního nájemce“. To v praxi znamená, že si nájemce bude muset pronajmout kompletní prostory v rámci jedné stanice. Nebude tak možné, aby konkrétní subjekt provozoval pouze jednu jednotku. Tento koncept zvažoval DPP už v minulosti, ale bránil mu v tom fakt, že realizace vyžaduje mít v jednu chvíli volné naráz všechny prostory, což nebylo možné za rozumných podmínek zajistit. Na novinku si tak muselo počkat, až budou zprovozněny nové stanice metra v Praze, v tomto případě Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.
Smyslem tohoto konceptu má být zajištění kvalitnějších a rozsáhlejších služeb v rámci jednotlivých stanic. Pokud se však bavíme o systému, kdy bude mít jeden nájemce k dispozici kompletní prostory, je třeba zmínit, že zde existuje jedna výjimka. Tu tvoří bankomaty, které hodlá dopravní podnik řešit zcela separátně. Případní uchazeči musí splnit podmínku požadující, aby zájemce prokázal, že v současnosti provozuje alespoň minimálně pět podnikatelských provozoven. V následném výběrovém řízení bude rozhodnuto na základě principu „nejvyšší nabídky“. Nejzazším termínem pro podání nabídky je 27. 4. 2015, a to do dvou hodin odpoledne.