Radlická

RadlickáZvažované názvy stanice: Radlice

Datum zprovoznění: 26. října 1988

Linka: B

Etapa: III. B

Typ: hloubená, s jednou lodí a bez sloupů

Počet vestibulů: 1

Hloubka umístění pod povrchem: 11 metrů
Autor projektu: Metroprojekt

Autor architektonického řešení: Hana Labounková

Sousední stanice: Jinonice a Smíchovské nádraží

Počet vchodů/východů: 1 (v severním rohu křižovatky ulic Radlická a Kutvirtova)

Poloha: Městská část Praha 5 – Radlice.

Možnost přepravy hendikepovaných osob: Ne

Význačné budovy a instituce v blízkosti stanice: Kostel svatého Jana Nepomuckého, Starý židovský hřbitov na Smíchově, hřbitov Malvazinky, Nový židovský hřbitov na Smíchově, Kostel svatého Filipa a Jakuba

Jízdní řád:

Ve směru na Černý Most

Ve směru na Zličín

Mapa