Jinonice

Jinonice Název používaný v minulosti: Švermova

Datum zprovoznění: 26. října 1988

Linka: B

Etapa: III. B

Typ: ražená, se třemi loděmi a dvěma řadami sloupů

Počet vestibulů: 1

Hloubka umístění pod povrchem: 23 metrů
Autor projektu: Metroprojekt

Autor architektonického řešení: Miroslava Derynková

Sousední stanice: Nové Butovice a Radlická

Počet vchodů/východů: 1 (cca 50 severně od křižovatky ulic Radlická a V Zářezu)

Poloha: Městská část Praha 5 – Jinonice. Pod oblastí ohraničenou ulicemi V Zářezu, Radlická a Puchmajerova.

Možnost přepravy hendikepovaných osob: Ne

Význačné budovy a instituce v blízkosti stanice: knihovna Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, přírodní památka Vidoule, železniční stanice Praha – Jinonice

Jízdní řád:

Ve směru na Černý Most

Ve směru na Zličín

Mapa