Smíchovské nádraží

Smíchovské nádražíDatum zprovoznění: 2. listopadu 1985

Linka: B

Etapa: I. B

Typ: hloubená, s jednou lodí, horním ochozem a bez sloupů

Počet vestibulů: 2

Hloubka umístění pod povrchem: 10 metrů
Autor projektu: Metroprojekt

Autor architektonického řešení: Josef David

Sousední stanice: Anděl a Radlická

Počet vchodů/východů: 7

3 v nádražní budově

4 v prostoru přednádraží

Poloha: Městská část Praha 5 – Smíchov. Pod Nádražní ulicí v místech před budovou železniční stanice Praha – Smíchov.

Možnost přepravy hendikepovaných osob: Ano

Význačné budovy a instituce v blízkosti stanice: Vlakové nádraží Praha – Smíchov, Císařská louka, přes řeku Vltavu pak – Vyšehrad, Slavín, kubistické vily

Jízdní řád:

Ve směru na Černý Most

Ve směru na Zličín

Mapa