50 let od zahájení stavby metra v Praze

By | 11.1.2016

50 let od zahájení stavby metra v Praze

Je tomu již úctyhodných padesát let, co se fakticky začalo s výstavbou metra v Praze. Pohledem zpět je však její zahájení poněkud rozpačité, neboť 7. ledna roku 1966, kdy byl vykopán první symbolický výkop v ulici Opletalova, nevznikalo z tehdejšího pohledu metro, nýbrž takzvaná podpovrchová tramvaj. Rok na to se však nesl v duchu bouřlivých debat o tom, zda budovat to, či ono (mezitím se již začalo s realizací první tramvajové zastávky (stanice) Hlavní nádraží), načež tento spor ukončilo vládní rozhodnutí ze dne 9. 9. 1967, které definitivně stanovilo, že se nebude stavět podpovrchová tramvaj, ale systém metra.
Zajímavost z historie

Vůbec první snahy o výstavbu podzemní dráhy v našem hlavním městě se objevily již v roce 1898, kdy významný pražský obchodník Ladislav Rott podal návrh na její výstavbu Městské radě. Návrh byl ovšem zamítnut s odůvodněním, že takový dopravní systém není v Praze zapotřebí.