Hlavní nádraží

Hlavní nádražíDatum zprovoznění: 9. května 1974

Linka: C

Etapa: I. C

Typ: hloubená, s jednou lodí, bočními nástupišti a jednou řadou sloupů uprostřed mezi kolejišti

Počet vestibulů: 1 (zároveň slouží jako vestibul hlavního vlakového nádraží)

Hloubka umístění pod povrchem: 7 metrů
Autor projektu: PÚDIS Praha

Autor architektonického řešení: Jiří Trnka

Sousední stanice: Florenc C, respektive Florenc B a Muzeum C, respektive Muzeum A

Počet vchodů/východů: 1 (ve vstupní hale hlavního vlakového nádraží)

Poloha: Městská část Praha 1 – Vinohrady. Pod vstupní halou nádraží ve Vrchlického sadech.

Možnost přepravy hendikepovaných osob: Ano

Význačné budovy a instituce v blízkosti stanice: Jubilejní synagoga, Kostel svatého Jindřicha a Kunhuty, Jindřišská věž, Vysoká škola ekonomická

Jízdní řád:

Ve směru na Háje

Ve směru na Letňany

Mapa