Vznikne studie revitalizace okolí stanic metra

By | 20.9.2015

Vznikne studie revitalizace okolí stanic metra

Vedení hlavního města není příliš spokojeno s okolím některých stanic a jejich využitím, a to především na trase C. Z tohoto důvodu zadalo Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR) k vypracování rozsáhlou studii, která se bude zabývat využitím prostor a oblastí v blízkosti všech zastávek pražského metra, přičemž konečná podoba studie by měla spatřit světlo světa nejpozději na konci roku 2016. Vzniklý dokument by měl obsahovat takové náležitosti jako faktický popis stanic, zhodnocení jejich stávajícího stavu, vyčíslení prostředků potřebných k údržbě či popis okolních pozemků a nemovitostí včetně určení vlastníka. Všechny tyto informace by měly následně sloužit jako návod pro postup při řešení různých investičních a strategických záměrů v těchto lokalitách.
Data a podklady bude nyní IPR shromažďovat až do března 2016 a teprve poté začne pracovat na samotném manuálu. Současně s tím by měl být někdy začátkem roku 2016 představen pilotní projekt zabývající se úpravami celkem 10 stanic, které by snad mohli započít v následujícím roce. Již dnes však existuje předběžný koncept z dílny IPR zabývající se úpravami prostranství u stanic metra Anděl, Černý Most, I. P. Pavlova, Lužiny, Muzeum, Pražského povstání a Staroměstská. Tato předběžná verze je však opravdu jen koncepční a z tohoto důvodu ani neobsahuje mnohé informace, které se v plnohodnotné verzi budou muset objevit.