Prosek

ProsekDatum zprovoznění: 8. května 2008

Linka: C

Etapa: IV. C2

Typ: hloubená, s dvěma loděmi, třemi řadami sloupů a bočními nástupišti

Počet vestibulů: 1

Hloubka umístění pod povrchem: 13 metrů
Sousední stanice: Letňany a Střížkov

Počet vchodů/východů: 5

2 v ulici Prosecká

3 v ulici Vysočanská

Poloha: Městská část Praha 9 – Prosek. Pod křižovatkou ulic Prosecká a Vysočanská.

Možnost přepravy hendikepovaných osob: Ano

Význačné budovy a instituce v blízkosti stanice: Park Přátelství, Kostel svatého Václava, Flajšnerka, vinice Máchalka, Historický ústav Akademie věd ČR

Jízdní řád:

Ve směru na Háje

Ve směru na Letňany

Mapa