Letňany

LetňanyDatum zprovoznění: 8. května 2008

Linka: C

Etapa: IV. C2

Typ: hloubená, s jednou lodí a jednou řadou sloupů

Specifická funkce: konečná stanice linky C

Počet vestibulů: 2

Hloubka umístění pod povrchem: 10 metrů
Autor projektu: Metroprojekt

Autor architektonického řešení: Miroslav Mroczek, Eliška Bačuvčíková

Sousední stanice: Prosek, jedná se o konečnou stanici

Počet vchodů/východů: 7

4 v ulici Beladova

2 v ulici Listova

1 v ulici Prosecká

Poloha: Na pomezí městských částí Praha 9 – Prosek a Praha 9 – Letňany. V ulici Beladova pod autobusovým nádražím.

Možnost přepravy hendikepovaných osob: Ano

Význačné budovy a instituce v blízkosti stanice: Pražský veletržní areál, Letiště Praha – Kbely, Letiště Praha – Letňany, Letecké muzeum Kbely, Obchodní centrum Letňany, Aquacentrum Lagoon

Jízdní řád:

Ve směru na Háje

Mapa