Pražané se snad konečně dočkají plného pokrytí metra mobilním signálem

By | 25.4.2016

Pražané se snad konečně dočkají plného pokrytí metra mobilním signálem

Všechny cestující, kteří využívají služeb metra v Praze, trápí již mnoho let absence mobilního signálu v samotných tunelech. Jedná se přitom o dosti zásadní nepříjemnost, protože se mobilní zařízení, respektive nepřetržitá dostupnost a připojení k internetu staly důležitou součástí života mnoha lidí. Nyní se však rýsuje spolupráce, která by měla v tomto ohledu znamenat obrat k lepšímu. Již před zhruba čtyřmi měsíci byl spuštěn pilotní projekt zavedení signálu do tunelů metra, a to na nově otevřeném úseku trasy A mezi stanicemi Bořislavka a Nemocnice Motol (o tom jsme informovali v půli ledna v článku „Zkušební pokrytí tunelů metra mobilním signálem“). Podle všeho se zdá, že má tento projekt úspěch, neboť nyní operátoři oslovili DPP s žádostí na zahájení jednání o pokrytí celého systému metra mobilním signálem.
Konečné řešení celé situace a reálná realizace je v tuto chvíli pochopitelně hudbou budoucnosti, protože ještě nedošlo ani na první jednání mezi dopravním podnikem a operátory, avšak již samotná snaha o jejich zahájení naznačuje, že zde vůle v tomto směru existuje. Pro nikoho nicméně asi není překvapení, že je realizace tohoto projektu především o penězích. Odhadované náklady na kompletní zasíťování systému metra mobilním signálem činí okolo půl miliardy, což jistě není zanedbatelná částka. Z pohledu DPP jde přitom o svého druhu podružnou záležitost, neboť jeho primárním cílem je zajištění efektivní veřejné přepravy cestujících a ne uspokojování potřeb a přání klientů soukromých společností (v tomto případě zákazníků mobilních operátorů). Náklady přitom nejspíš bude hradit samotný dopravní podnik. Případná úspěšná realizace tak bude s největší pravděpodobností výsledkem rozumné dohody na přiměřeném nájemném mezi oběma stranami, neboť nelze očekávat, že by dopravní podnik utratil tak velké peníze jen proto, aby vylepšil služby soukromých subjektů bez adekvátní kompenzace. Pokud dojde k dohodě a mobilní signál bude do tunelů pražského metra zaveden, pak se Praha v tomto aspektu vyrovná vyspělým evropským metropolím, kde je tato služba již mnoho let standardem.