Nová přívětivější pravidla pro přepravu kol v metru

By | 9.5.2016

Nová přívětivější pravidla pro přepravu kol v metru

Koncem března tohoto roku zavedl DPP Praha nové podmínky pro přepravu kol v rámci systému metra v Praze. Cílem je zatraktivnit veřejnou dopravu jako takovou a umožnit cestujícím kombinovat jízdu na kole s přepravou pomocí městské hromadné dopravy, což by mělo mimo jiné snížit využívání osobních automobilů v rámci metropole.

Nově mohou cestující nastupovat do všech vagónů soupravy metra, a to prvními a posledními dveřmi. Výjimku tvoří první dveře vagonu za řidičem. K orientaci v tomto smyslu napomáhají cestujícím i samolepky umístěné na každých dveřích, které svým vzhledem naprosto jednoznačně určují, zda je možné konkrétními dveřmi do soupravy nastoupit, či nikoliv. Zelená samolepka s piktogramem bicyklu nástup povoluje, červenočerná s přeškrtnutým piktogramem kola nástup naopak zakazuje. Ve vybraných stanicích je navíc možné použít pro přepravu kola na a z nástupiště i určené výtahy. Ty jsou označeny modrou samolepkou s piktogramem kola. Výtahy, do kterých není možné s bicyklem vstoupit, jsou označeny obdobou červenočernou nálepkou, jakou najdeme na vnitřních dveřích souprav metra.
Výtahy umožňující přepravu kol nalezneme zde:

Trasa A – Bořislavka, Nemocnice Motol, Skalka

Trasa B – Anděl, Černý most, Národní třída,

Trasa C – Háje, Chodov, Ládví, Letňany, Pankrác, Prosek, Roztyly, Střížkov

Velice přívětivá je i cenová politika pražského dopravního podniku v tomto ohledu, neboť je přeprava kol zcela zdarma, respektive je zahrnuta v ceně každé jízdenky.

Kolo a ostatní veřejné dopravní prostředky

Změny týkající se přepravy kol v rámci pražské MHD nezahrnují jen metro, ale také tramvaje a přívozy, u nichž také došlo k četným pozitivním změnám pro milovníky cyklistiky. Jediným dopravním prostředkem v Praze, u kterého je přeprava kol stále striktně zapovězena, jsou autobusy (To je dáno jejich prostorovým řešením, které samo o sobě komplikuje nástup a výstup cestujícího s kolem, nástup a výstup ostatních cestujících a v neposlední řadě také jakýkoliv pohyb všech osob v rámci samotného autobusu.). Veškeré informace spojené s touto problematikou naleznete přímo na webových stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy, a to konkrétně na stránce www.dpp.cz/skolem.