Vyšehrad

VyšehradNázev používaný v minulosti: Gottwaldova

Datum zprovoznění: 9. května 1974

Linka: C

Etapa: I. C

Typ: hloubená, s jednou lodí, bočními nástupišti, podchodem a dvěma řadami sloupů

Počet vestibulů: 0, z nástupišť se vystupuje přímo ven

Hloubka umístění pod povrchem: 3 metry
Autor projektu: PÚDIS Praha

Autor architektonického řešení: Stanislav Hubička

Sousední stanice: I. P. Pavlova a Pražského povstání

Počet vchodů/východů: 2 (oba v ulici 5. května pod jižním koncem Nuselského mostu)

Poloha: Městská část Praha 4 – Nusle. V jižním konci tubu Nuselského mostu.

Možnost přepravy hendikepovaných osob: Ano

Význačné budovy a instituce v blízkosti stanice: Kongresové centrum, Folimanka, Nuselský most, Jedličkův ústav, Vyšehrad, Rotunda svatého Martina, Slavín, Táborská brána

Jízdní řád:

Ve směru na Háje

Ve směru na Letňany

Mapa