Palmovka

PalmovkaDatum zprovoznění: 22. listopadu 1990

Linka: B

Etapa: II. B

Typ: hloubená, s jednou lodí a bez sloupů

Počet vestibulů: 2

Hloubka umístění pod povrchem: 12 metrů
Autor projektu: Metroprojekt

Autor architektonického řešení: Jaroslav Pauer

Sousední stanice: Českomoravská a Invalidovna

Počet vchodů/východů: 7

4 na křižovatce ulic Na Žertvách a Zenklova

1 v ulici Na Žertvách

2 na náměstí Bohumila Hrabala

Poloha: Městská část Praha 8 – Libeň. Pod ulicí Na Žertvách, a to mezi křižovatkami této ulice s ulicemi Zenklova a Vacínova.

Možnost přepravy hendikepovaných osob: Ne

Význačné budovy a instituce v blízkosti stanice: Libeňská synagoga, Libeňský zámek, Bývalý židovský hřbitov

Jízdní řád:

Ve směru na Černý Most

Ve směru na Zličín

Mapa