Luka

LukaDatum zprovoznění: 11. listopadu 1994

Linka: B

Etapa: V. B

Typ: zčásti povrchová a zčásti hloubená, s jednou lodí a bez sloupů

Počet vestibulů: 1

Hloubka umístění pod povrchem: částečně 0,5 metru
Autor projektu: Jaroslav Kácovský

Autor architektonického řešení: Zuzana Lacinová

Sousední stanice: Lužiny a Stodůlky

Počet vchodů/východů: 2 (oba v ulici Mukařovského)

Poloha: Městská část Praha 5 – Stodůlky.

Možnost přepravy hendikepovaných osob: Ano

Význačné budovy a instituce v blízkosti stanice: Centrální park

Jízdní řád:

Ve směru na Černý Most

Ve směru na Zličín

Mapa