Kačerov

KačerovDatum zprovoznění: 9. května 1974

Linka: C

Etapa: I. C

Typ: hloubená, s jednou lodí a dvěma řadami sloupů

Specifická funkce: depo vlakových souprav metra

Počet vestibulů: 1

Hloubka umístění pod povrchem: 12 metrů
Autor projektu: PÚDIS Praha

Autor architektonického řešení: Zdeněk Lešetický

Sousední stanice: Budějovická a Roztyly

Počet vchodů/východů: 1

Poloha: Městská část Praha 4 – Krč. Pod prostorem mezi ulicemi Jihlavská, Michelská, Čerčanská a Budějovická.

Možnost přepravy hendikepovaných osob: Ne

Význačné budovy a instituce v blízkosti stanice: Vlakové nádraží Praha – Kačerov, rybník Labuť, Krčský zámek, Michelský les

Jízdní řád:

Ve směru na Háje

Ve směru na Letňany

Mapa