Dvě stanice metra D budou navrhovat architekti

By | 9.8.2015

Dvě stanice metra D budou navrhovat architekti

Představitelé hlavního města a Dopravní podnik hlavního města PrahyDPP se snaží poučit z neúspěchu, který je spojen s prodloužením trasy ADejvické do Nemocnice Motol a na dvě z celkem deseti v současnosti plánovaných stanic nové trasy D vypíší otevřenou architektonickou soutěž. Konkrétně se bude jednat o zastávky Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Důvodem proč nebude a ani nemůže být soutěž vypsána na všech deset stanic, je fakt, že na oněch zbývajících osm už bylo vydáno stavební povolení. Pakliže nemáte informace o problémech spojených s nově otevřeným úsekem linky A, pak zmiňme, že často kritizovanými obecnými nedostatky bylo nejednotné značení a odlišný mobiliář. Samostatnou kapitolou pak byly konkrétní problémy jednotlivých zastávek, kterým vévodila zastávka Nádraží Veleslavín s chybějícím eskalátorem. To by se teď mělo změnit, a svůj podíl by na to měla i ona architektonická soutěž. V případě zbývajících osmi stanic, kde už vypsání soutěže není možné, bude situaci v maximálně možné míře korigovat Institut pro plánování a rozvoj.
Na závěr pak uveďme, že plánované metro D má spojit centrum s jihem města. V první fází bude vybudován úsek z Písnice na Pankrác. V druhé pak úsek z Pankráce na Náměstí Míru přes Náměstí Bratří Synků. Celé metro by mělo být plně automatizované a odhadované náklady činí 50 miliard korun českých.